Systemy przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo to słowo klucz przy instalacjach przeciwpożarowych (ppoż.). Chroniąc mienie od aktów wandalizmu oraz kradzieży, musimy pamiętać również o pożarach powstałych wskutek np. niesprawnej instalacji elektrycznej czy gazowej oraz wskutek innych wypadków losowych, zarówno w naszych domach, jak i zakładach pracy. Zapobiegając tym przykrym incydentom, nasza firma wykonuje systemy przeciwpożarowe w dużych halach produkcyjnych i magazynowych, domach jednorodzinnych oraz biurach.
W wykonywanych przez nas instalacjach przeciwpożarowych możemy wyszczególnić takie elementy jak:

  • centrale przeciwpożarowe,
  • centrale oddymiania,
  • czujniki dymu,
  • czujniki ciepła,
  • czujniki płomienia,
  • ręczne ostrzegacze,
  • sygnalizatory pożarowe.

 

czujnik dymu 01